ซึ่งผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งทั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จากประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษา การอบรมและการทำงาน ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการบริหาร การทำงานของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชนเป็นอย่างดี จึงพร้อมรับใช้ทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

โดยเป็นผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนโรงงานกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และจำหน่าย รถบันไดกู้ภัยรถดูดสิ่งโสโครก ฉีดล้างท่อระบายน้ำ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ รถกวาดดูดฝุ่น รถบรรเทาสาธารณภัย รถเครนไฮดรอลิค ฯลฯ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ

             จากอู่เจริญชัยการช่าง ที่ก่อตั้งโดย คุณพิทักษ์ เจริญชัย อดีตกรรมการ สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัด ชลบุรี แผนกคดี เยาวชนและครอบครัวปี 2534 ด้วยประสบการณ์ การผลิตและติดตั้ง รถบรรทุกชนิดต่างๆ เพื่อการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้รับ การยอมรับจากภาคเอกชนและราชการ จึงได้ขยายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ โดยตั้งชื่อว่า "บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด" ตั้งอยู่ ณ สถานประกอบการ เลขที่ 88/4 หมู่1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

              ผู้บริหารภายใต้การนำโดย นายธเนศร์ เจริญชัย ซึ่งผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงพร้อมรับใช้ท่านด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


 

              By Charoenchai Karnchang Garage which established in 1991 by Mr.Pitak Charoenchai, Post committee of Chonburi-Child-Court. Whith experience of production and installationand kind of truck, for product and service with highest efficiency to be accepted to private sector and local government. Then we estrabish a big new factory and named to “Sripinong Truck & Construction Co.,Ltd” located at 88/4 moo 1 Marbphong Phanthong chonburi.

              Our factor is registered with Department of Industrial Works, Ministry of Industry. To commerce of Rescue Aerial Ladder Truck, Sewer Vacuum and Jet cleaning Drain Truck, Fire Fighting Truck, Multipurpose Water truck, Garbage Truck, Road Sweeper and Suctioned Truck, Rescue Truck, Crane Truck, etc. to Government, Local Government and private Sector. all over Thailand and Foreign Countries.

Managing by Mr.Thanet Charoenchai who graduated in master degree of managing of public and private adminstration and be a specialist of the house of representative’s member that understood to serve the best products to our customers.


 

CEO PROFILE

Mr.Thanet Charoenchai

นายธเนศร์ เจริญชัย เรียกอย่างกันเองว่า “โก๋”

ด้านการศึกษา
• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
• สำเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ด้านการทำงานและฝึกอบรม
• กรรมการผู้จัดการบริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน
• ผู้ชำนาญการประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี 2554-2556
• กรรมการสโมสรไลอ้อนส์ ชลบุรี - พนัสนิคม
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นักศึกษารุ่น MPPM 17 นิด้า
• รองประธานรุ่นการอมรมการบริหารการตลาด MCP 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผ่านการอบรมโครงการการบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง MMM52 นิด้า
• ผ่านการอบรมโครงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Re-Cu Junior5
• ผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC กับธนาคารกสิกรไทย K SME 16
• ผ่านการอบรมโครงการผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

ประเภทธุรกิจ
• โรงงานผลิต-ออกแบบ-จำหน่าย ยานพาหนะด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข งานช่างบริการและผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ที่ตั้งโรงงานและศูนย์บริการ
• มีที่ตั้งโรงงานหลักที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และศูนย์บริการหลังการขายกระจายตามจังหวัดลำปาง ชัยภูมิ ชลบุรี นครปฐมและชุมพร ทั่วทุกภาค เพื่อบริการหลังการขาย โดยจัดเตรียมรถโมบายสำหรับการเข้าบริการลูกค้า ที่สำนักงานเพื่อไม่เสียเวลาในการทำงานของรถประเภทนั้นๆ ซึ่งเราสามารถซ่อม เปลี่ยน ดัดแปลงและทำสีด้วยช่างที่ชำนาญงาน

ความก้าวหน้า
• เราปรับโฉมใหม่ของบริษัทฯ ทั้งด้านสำนักงาน ฝ่ายผลิต บัญชี การตลาด ฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการ ทั้งระหว่างและหลังการขาย โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ตัวอย่างลูกค้า
• ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ : กรมช่างโยธาทหารอากาศ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด องค์การบริหารส่วนจังหวัด-นครปฐม เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลตำบลทับมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง มูลนิธิสว่างกุศลธรรมสถาน พนัสนิคม
• ภาคเอกชน : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัท
ชิโน-ทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เคอลี่ สยามซีพอร์ท จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัดตัวอย่างลูกค้า