งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

DISASTER PREVENTION, MITIGATION, RESCUSE TRUCK

รถที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เราจึงตั้งทีมวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเป็นสำคัญ

READ MORE

 

 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม