กองช่างและซ่อมบำรุง

SUPPORTING TRANSPORTATION

รถหมวดนี้เป็นรถที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างสูง ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานงานช่างโดยเฉพาะ และวัสดุ ที่นำมาประกอบติดตั้งต้องเป็นสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพ ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รถที่มีความแข็งแรง ทนทานต่องานช่างโดยเฉพาะ

READ MORE

 

 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม