DISASTER PREVENTION, MITIGATION, RESCUSE TRUCK

รถตรวจการณ์กู้ภัย

รถตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด 4-6 ล้อ สำหรับช่วยการ ดับเพลิงฉุกเฉินแบบสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เหมาะกับหน่วยงานราชการและเอกชน ที่ให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัย และอัคคีภัย โดยมีอุปกรณ์ประจำรถที่ออกแบบและผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานจากโรงงานมาตรฐานสากล

รถน้ำมาตรฐาน

รถบรรทุกน้ำมาตรฐาน สำหรับแจกจ่ายน้ำสู่ชุมชนท้องถิ่นพิเศษ ติดตั้ง ปืนฉีดน้ำสำหรับฉีดต้นไม้ระยะไกล หรือดับเพลิงเบื้องต้น อีกทั้งมีด้านท้ายสำหรับพรมถนนและสเปรย์บาร์ข้าง สำหรับรดน้ำต้นไม้ข้างทาง สามารถควบคุมการปล่อยน้ำในห้องคนขับได้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ผลิตและติดตั้ง โดยช่างที่มีประสบการณ์นานนับ 10 ปี

รถฉีดล้างถนนแรงดันสูง

เป็นรถสำหรับฉีดล้างถนนแรงดันสูง มีประสิทธิภาพในการชะล้าง เศษกรวด, หิน, ดิน และฝุ่นละอองตามพื้นถนนให้ดูสะอาดเหมือนใหม่ ออกแบบและควบคุมการผลิต โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเป็นรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานซึ่งมีคุณภาพสูง ระบบของการดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ทั้งชนิด A, B, C และ D อีกทั้งมีชุดสำหรับงานดับเพลิงระดับสูง พร้อมเครนกระเช้า สำหรับปฏิบัติงานในที่สูง โดยตัวเครนมีความแข็งแรง ปลอดภัย

รถน้ำอเนกประสงค์

รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นรถช่วยในการดับเพลิงเบื้องต้น สามารถใช้แจกจ่ายน้ำเข้าสู่ท้องถิ่นได้ ด้วยการ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ทำแรงดันสูง ได้ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ทำแรงดันสูงได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐาน อาจเพื่มชุดเคมีดับเพลิง แรงดันสูง สำหรับการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยประสบการณ์การทำรถน้ำอเนกประสงค์กว่า 15 ปี เราจึงมั่นใจในคุณภาพ

รถดับเพลิง

รถดับเพลิงถังน้ำในตัวติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สำหรับงานดับเพลิงโดยเฉพาะ อาจเพิ่มระบบโฟมหรือถังเคมีดับเพลิงแรงดันสูงเพื่อให้เกิด ระบบการดับเพลิงอย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับงานช่วยฉุกเฉินครบครัน ผลิตและติดตั้งด้วยวัสดุมาตรฐานสากลและช่างผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

รถดับเพลิงอาคาร

รถดับเพลิงอาคารเป็นรถดับเพลิงชนิดที่มีถังน้ำในตัว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยดับเพลิงที่เป็นอาคารโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการดับเพลิงกู้ภัยอาคาร ซึ่งเราดูงานต่างประเทศมาเพื่อพัฒนาสินค้าและคุณภาพให้ทัดเทียมต่างชาติรถดับเพลิงอาคาร

รถดับเพลิงสากล

เป็นรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งมีคุณภาพสูง ระบบการดับเพลิงเป็นชนิดสากลแบบยุโรปและอเมริกาใช้งาน สามารถ ดับเพลิงได้ ทุกประเภท ทั้งชนิด A, B, C และ D อีกทั้งมีชุดสำหรับงาน ดับเพลิงระดับสูงด้วย

รถดับเพลิงติดกระเช้า

เป็นรถดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานซึ่งมีคุณภาพสูง ระบบของการดับเพลิงสามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ทั้งชนิด A, B, C และ D อีกทั้งมีชุดสำหรับงานดับเพลิงระดับสูง พร้อมเครนกระเช้า สำหรับปฏิบัติงานในที่สูง โดยตัวเครนมีความแข็งแรง ปลอดภัย

รถกู้ภัยไฟส่องสว่าง

รถกู้ภัยไฟส่องสว่างช่วยในการทำงานในที่มืดอย่างฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยกู้ภัย เช่น เครื่องตัดถ่าง ไฟสปอร์ตไลท์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นต้น หรือใช้สำหรับงานประชุมสังสรรค์ทั้งใน และนอกเขตชุมชน

รถพัดลมระบายควัน

นวัตกรรมใหม่ช่วยดับเพลิง เพื่อใช้ในการระบายควัน เข้าสกัดกั้นเพลิงข้างเคียงในที่เกิดเหตุ เช่น อาคาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูง โรงแรม อาคารสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงภาพยนตร์ อุโมงค์ เพื่อช่วย ให้สามารถเข้าถึงต้นเพลิงและช่วยผู้ประสบเหตุ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

รถบันได

รถบันไดกู้ภัยดับเพลิง สามารถช่วยงานดับเพลิงในที่สูง อาทิเช่น อาคารสูง เสาไฟ หรือเชิงเนินเขา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บันไดใช้เหล็กเหนียวพิเศษ พร้อมรอกเคลื่อนที่ไปสู่ราวบันได เพื่อขึ้นสู่กระเช้าสำหรับช่วยกู้ภัยและดับเพลิงเครื่องสูบน้ำ แรงดันสูงขนาดไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นผลิตภัณฑ์™ที่ได้รับรองคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

รถกระเช้าหอน้ำ

รถกระเช้าหอน้ำ สำหรับช่วยเหลือกู้ภัยและดับเพลิงอาคารสูง ซึ่งต้องใช้ความชำนาญของช่างทั้งในและต่างประเทศในการผลิตประกอบ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ครบครันต่อการปฏิบัติงานกู้ภัย ใช้ทุกชีวิตและทรัพย์สินมีความปลอดภัยสูงสุด เราจึง คัดสรรช่างจากยุโรปมาควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน หรือจะต้องการผลิตภัณฑ์นำเข้า ทั้งคันก็สามารถสั่งพิเศษได้