SERVICE, EQUIPMENT

รถตรวจสภาพอากาศ

เป็นรถสำหรับตรวจสภาพอากาศ เหมาะสำหรับเหล่า นิคมอุตสาหกรรม หรือชุมชนขนาดใหญ่ โดยผลิตจากโรงงานที่มีความชำ นาญและมีความรู้ ด้านการผลิตรถตรวจสภาพอากาศโดยเฉพาะ

รถผลิตน้ำดื่ม

เป็นรถผลิตน้ำดื่มสำหรับชุมชน โดยติดตั้งเครื่อง กรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของประชาชน ผลิตจากโรงงานที่ใส่ใจคุณภาพสินค้าอย่างสูง

รถบรรทุกตู้แห้ง-เย็น

“เป็นรถยนต์ชนิด 4-6 และ10 ล้อ ชนิดตู้ คอนเทนเนอร์(แห้ง-เย็น) สำหรับรถบรรทุกสิ่งของ โครงรถบรรทุกทำด้วยเหล็กหรืออะลูมิเนียมตามความ ต้องการของลูกค้า ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน โดยช่างผู้ชำนาญงาน

รถตรวจสภาพถนน

เป็นรถสำหรับตรวจสภาพถนน เพื่อการป้องกันอันตรายในการขับขี่ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเราเป็นผู้ชำนาญด้านการติดตั้งอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าสำหรับผู้ใช้งาน

รถระบายน้ำ

รถระบายน้ำ สำหรับบรรเทาทุกข์จากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งติดตั้งเครื่องสูบที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.เมตร/นาที แล้วแต่ลูกค้าต้องการ โดยใช้สินค้าจากทวีปยุโรป ที่มีคุณภาพสูงพร้อมติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญงาน

รถกล้องวงจรปิด

รถกล้องวงจรปิด เหมาะสำหรับงานพิธีการหรืองานที่มีกลุ่มคนมาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ด้วยกล้องวงจรปิด 360 องศา ไม่ น้อยกว่า 4 ตัว โดยช่างผู้ชำนาญงานจากต่างประเทศ

ถังขยะ อุปกรณ์จราจร

อุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัย