SUPPORTING TRANSPORTATION

รถบรรทุกเทท้าย

รถบรรทุกเทท้าย ทำงานยกกระบะด้วยระบบ ไฮดรอลิคอย่างดี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนด ทำให้มั่นใจในคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญ เราเน้นคุณภาพโดยการมอบหมายให้วิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ

รถเครน

รถยนต์กระบะบรรทุกติดเครน มีทั้งรูปแบบยกเทท้าย ได้ และไม่ได้ โดยชนิดที่ยกเทได้ใช้ระบบเครนไฮดรอลิค เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO9001 พิเศษอาจเพื่มกระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระบอง ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่ว และชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูง มาตรฐานสากล

รถเครนสลิง

รถยนต์กระบะบรรทุกติดเครนสลิง สำหรับยกสิ่งของลงในที่ต่ำกว่า เช่น คลอง หรือเกี่ยวสิ่งของเพื่่อเคลื่อนย้ายในที่ต่างระดับ มีทั้งรูปแบบยกเทท้ายได้และไม่ได้ โดยชุดเครนและกระบอกไฮดรอลิค ยกเท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO9001

รถกระเช้า

รถยนต์กระเช้า มีความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า ตัดกิ่งไม้ หรือแม้แต่เดินสายไฟ ตามเสาไฟฟ้าโดยควบคุมการทำงานได้บนกระเช้าโดยตรง พร้อมติดตั้งกระเช้าที่ ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่า 4,000 โวลท์ ทำงานด้วยกระบอกไฮดรอลิคที่ได้รับรอง คุณภาพและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ISO9001 พิเศษอาจเพิ่มกระบอง ตรวจกระแสไฟฟ้ารั่วและชุดเคมีดับเพลิงแรงดันสูงมาตรฐานสากล 15 เมตร

รถชานต่ำ

รถบรรทุกชานต่่ำ สำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก หรือรถเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง ด้านท้ายติดตั้ง สะพานท้าย เพื่อสะดวกต่อการนำสิ่งบรรทุกขึ้น

รถนำเที่ยว

รถนำเที่ยวเหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสัตว์ หรือเพื่อบริการประชาชนในงานเทศกาลต่างๆ ที่มีพื้นที่งานใหญ่ พร้อมออกแบบลวดลายให้เหมาะกับหน่วยงานนั้นๆ ทั้งชนิดรถเดี่ยวหรือรถพ่วง ผลิตโดยโรงงานผู้ชำนาญงานการสร้างรถโดยสารมากว่า 10 ปี

รถกู้ชีพ

รถปฐมพยาบาลฉุกเฉินสำหรับปฏิบัติงานช่วยชีวิตผู้ประสบ อุบัติเหตุเบื่องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาล มีห้องพยาบาลพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาล มีชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งไฟฉุกเฉินและไซเรน

รถน้ำมันออยเลอร์

รถบรรทุกน้ำมันสำหรับแจกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ของรถบรรทุกเครื่องจักรกลหนักหรือใช้จ่ายน้ำมัน ในปริมาณ ตั้งแต่ 1,000 ลิตร ถึง 32,000 ลิตร ด้วยประสบการณ์ผลิตกว่า 15 ปี

รถย่อยกิ่งไม้

เป็นรถสำหรับย่อยกิ่งไม้หลังการตัด เพื่อนำมา แปรรูปเป็นปุ๋ย โดยใช้ฟันเฟืองที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพในการย่อยกิ่งไม้ ขนาดตั้งแต่ 1-4 นิ้ว

รถตัดหญ้าไหล่ทาง

รถตัดหญ้าไหล่ทางมีให้ท่านเลือกหลายรูปแบบ และ ยี่ห้อ ท่านสามารถเลือกได้ทั้งรถบรรทุก หรือรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมติดตั้งชุดตัดหญ้าไหล่ทาง โดยสามารถ ตัดได้ไกลจากตัวรถไม่น้อยกว่า 5 เมตร หน้าตัดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร พิเศษเพิ่มผานดันหน้าหรือผานไถ เป็นสินค้านำเข้าโดยมีศูนย์บริการทั่วประเทศ

รถเทรเลอร์

รถบรรทุกเทรเลอร์ชานต่ำสำหรับบรรทุกเครื่องจักรกลหนัก หรือรถเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง ด้านท้ายติดตั้งสะพานท้าย เพื่่อสะดวกต่อการนำสิ่งของบรรทุกขึ้น

รถโดยสาร

รถโดยสารนักเรียนหรือบริการขนส่งบุคคล มีทั้งชนิดติดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งกระจกนิรภัย ออกแบบและผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงานการสร้างรถโดยสารมากว่า 10 ปี