รับจ้างตัดหญ้าไหล่ทาง

Rate this item
(1 Vote)

บริการตัดหญ้าข้างทางเพื่อให้ริมถนนมีความสะอาดสวยงาม ไม่รกรุงรัง และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ ถนนริมทางอีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ใช้เวลาในการตัดรวดเร็ว พร้อมทำความสะอาดริมทาง หลังการบริการ